TAHKİM.NET

Türk Tahkim Sitesi

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Haberler / Etkinlikler Kitap: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Wipo Tahkim Sistemi, Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL

Kitap: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Wipo Tahkim Sistemi, Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL

E-posta Yazdır PDF

Teknolojinin hızla ilerlemesine paralel olarak fikrî mülkiyet hukuku sürekli gelişerek hukukun önemli bir dalını oluşturmaktadır. Fikrî mülkiyet alanındaki gelişmeler beraberinde bu alandaki uyuşmazlıkları da getirmektedir. Fikrî mülkiyet uyuşmazlıklarının çözümünde ise tahkimden yararlanılması gündeme gelmektedir. Bu itibarla Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin hazırladığı WIPO Tahkim Kuralları, getirdiği modern düzenlemeler ile uyuşmazlıkların çözümü için elverişli bir seçenek oluşturmaktadır.

Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) Tahkim Sistemi isimli bu çalışmanın amacı Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü Tahkim Kuralları’ndan, fikrî mülkiyet uyuşmazlıkları başta olmak üzere ticari uyuşmazlıkların çözümünde yararlanmak isteyenlere Kuralları tanıtmak, sistemi incelemeye çalışmaktır. Bu itibarla Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü Tahkim Kuralları’nın hükümleri özellikle fikrî mülkiyet uyuşmazlıkları bakımından önem arz eden karakteristik özellikleri dikkate alınarak tahkim alanında en çok başvurulan diğer tahkim kuralları ile karşılaştırmalı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın, konu ile gerek uygulamada gerekse akademik alanda ilgilenenlere faydalı olması dileğimizdir.

 • İKİNCİ BÖLÜM
 • DÜNYA FİKRÎ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ (WIPO') TAHKİM KURALLARI UYARINCA TAHKİM
 • 1. -GENEL OLARAK-19
 • 2. -WIPO TAHKİM KURALLARI’NIN UYGULAMA ALANI-22
 • 3. -TAHKİM ANLAŞMASI-24
 • 4. -HAKEM MAHKEMESİ KURULMADAN ÖNCEKİ AŞAMADA
 • BELGELERİN WIPO TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ’NE
 • SUNULMASI-26
 • 5. -HAKEM MAHKEMESİNİN KURULMASI-27
 • I. -Hakem Sayısı-28
 • II. -Hakemlerin Seçilmesi Usulü-31
 • A. -Tek Hakemin Seçilmesi (Sole Arbitrator)-32
 • B. -Üç Kişilik Hakem Heyetinin Seçilmesi-32
 • C. -Davacı veya Davalı Tarafın Birden Fazla Olması Halinde
 • Üç Kişilik Hakem Heyetinin Seçilmesi-33
 • D. -Hakemin Seçilememesi Durumu-35
 • III. -Hakemin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı-38
 • IV. -Hakem Sözleşmesi-40
 • V. -Hakemin Reddi-41
 • VI. -Yeniden Hakem Seçimi-43
 • VII. -Hakem Mahkemesinin Eksik Üye İle Yargılamaya Devam Etmesi (Truncated Tribunal)-44
 • VIII. Hakemlerin Kendi Yetkileri Hakkında Karar Vermeleri-48
 • 6. -GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ-50
 • 7. -TAHKİM YERİ-58
 • 8. -TAHKİM YARGILAMASININ BAŞLAMASI VE YARGILAMANIN
 • YÜRÜTÜLMESİ-60
 • I. -Tahkim Yargılamasının Başlaması-60
 • A. -Tahkim Talebi (Request for Arbitration)-60
 • B. -Tahkim Talebine Cevap (Answer)-61
 • II. -Tahkim Yargılamasının Yürütülmesi-62
 • A. -Dosyanın Hakem Mahkemesine Havalesi ve Hakem
 • Mahkemesinin Genel Yetkileri-62
 • B. -Dava (Statement of Claim) ve Cevap Dilekçesi (Statement of Defense), Yazılı Beyanların İbraz Edilmesi-64
 • C. -İddia ve Savunmaların Genişletilmesi ve Değiştirilmesi-66
 • D. -Tahkim Yargılamasında Kullanılacak Dil-67
 • E. -Tarafların Temsili-68
 • F. -Tebligat ve Süreler-70
 • G. -Taraflar ve Hakem Mahkemesi Arasında İletişim-73
 • H. -Hazırlık Toplantısı-73
 • I. -Deliller-74
 • 1. -Deney-75
 • 2. -Keşif-76
 • 3. -Kararlaştırılan Açıklama ve Modeller-76
 • 4. -Tanık-77
 • 5. -Bilirkişi-78
 • J. -Delillerin Değerlendirilmesi-80
 • K. -Duruşmalar-82
 • L. -Yargılamaya Katılmama-82
 • III. -Tahkim Yargılamasında Usule ve Esasa Uygulanacak Hukuk-84
 • A. -Tahkim Usulüne Uygulanacak Hukuk-84
 • B. -Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk-85
 • 9. -YARGILAMANIN SONA ERMESİ-86
 • I. -Hakem Kararı-86
 • A. -Karar Yetersayısı-88
 • B. -Karar Verme Süresi-89
 • C. -Kararın Düzeltilmesi ve Ek Karar-90
 • D. -Para Cinsi ve Faiz-91
 • II. -Sulh ve Diğer Sona Erme Sebepleri-92
 • 10. -HAKEM KARARININ BAĞLAYICILIĞI ve KANUN YOLLARINA
 • BAŞVURMA HAKKINDAN FERAGAT-94
 • 11. -GİZLİLİK-95
 • I. -Tahkim Yargılaması Sırasında Açığa Çıkan Ticari Sırlar ve Gizli
 • Bilgiler-96
 • II. -Gizlilik Danışmanı-98
 • III. -Tahkimin Varlığına İlişkin Gizlilik-99
 • IV. -Tahkim Yargılaması Sırasında Yapılan Açıklamaların Gizliliği-102
 • V. -Hakem Kararının Gizliliği-103
 • VI. -WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ve Hakemler Tarafından
 • Gizliliğin Sağlanması-103
 • 12. -ÜCRETLER VE MASRAFLAR-106
 • I. -Ücretler-106
 • A. -WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne Ödenecek Ücretler-106
 • 1. -Kayıt Ücreti-106
 • 2. -İdari Ücret-107
 • B. -Hakem Ücretleri-110
 • II. -Masraflar-112
 • A. -Avanslar-112
 • B. -Tahkim Masrafları-114
 • 13. -HAKEMLERİN, WIPO TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ’NİN VE DÜNYA FİKRÎ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ’NÜN (WIPO) SORUMLULUĞU-116
 • I. -Sorumluluğun Kaldırılması-116
 • II. -Hakaret İddiasında Bulunmaktan Feragat-116

 • SONUÇ-119
 • KAYNAKLAR-123
 • EK: WIPO ARBITRATION RULES-131
Cumartesi, 18 Temmuz 2015 08:19 tarihinde güncellendi  

Anketler

Tahkimin ülkemizde yeterince gelişememesinin sebebi size göre hangisidir?
 

Kimler Sitede

Şu anda 15 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam