Borçlar Kanunu nun Tahkime İlişkin Maddesi (388)

Pazar, 18 Ocak 2009 15:44 yönetici
Yazdır

Kanun No: 818

Borçlar Kanunu

Kabul Tarihi: 22.04.1926

R.G. Tarihi: 29.04.1926

R.G. No: 359

I: Vekaletin şümulü

Madde 388 - Vekalet akdinin şümulü mukavele ile sarahaten tesbit edilmemiş ise, taalluk eylediği işin mahiyetine göre tayin edilir.

Vekalet, vekilin takabbül eylediği işin yapılması için icabeden hukuki tasarrufları ifa salahiyetini şamildir.

Hususi bir salahiyeti haiz olmadıkça vekil, dava ikame edemez, sulh olamaz, tahkim edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, hibe edemez, bir gayrimenkulü temlik veya bir hak ile takyit edemez.

 

Cumartesi, 18 Temmuz 2015 08:54 tarihinde güncellendi