TAHKİM.NET

Türk Tahkim Sitesi

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

ICC Milletlerarası Tahkim Semineri Yapıldı, 03.04.2009 Ankara

E-posta Yazdır PDF
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''ICC Tahkim Divanı'nın son istatistiklerine baktığımızda Türkiye'nin Divan'a başvuran taraflar açısından dünyanın önde gelen sanayileşmiş ülkeleriyle birlikte ön sıralarda yer aldığını görmekteyiz'' dedi.
Devamını oku...
 

Uygulanabilir Tahkim Anlaşmalarının Kurulması

E-posta Yazdır PDF

Bu çalışmanın amacı Stephen J. Ware’in “Alternative Dispute Resolution” isimli çalışması çerçevesinde uygulanabilir (geçerli) tahkim anlaşmalarının kurulması konusunu ABD ve Türkiye Hukuk sistemi açısından ele almaktır. Tahkim, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine konularında uzman kişiler yoluyla çözülmesine imkân veren yargı yoludur. Tarafların karşılıklı mutabakatı ile açılabilen bu yolun ilk adımı tahkim anlaşmalarıdır. Aşağıda bu anlaşmalarının geçerli olabilmesi için gereken şartları ve geçerlilikle bağlantılı olan ABD ve Türkiye uygulamalarını göreceğiz.

Devamını oku...
 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanmakta Olan Tahkim Usullerine Genel Bir Bakış ve Türk Hukuku ile Mukayesesi

E-posta Yazdır PDF

A. GİRİŞ

Bir ülke üzerinde yaşayan insan topluluğu, egemenlik yetkisine dayanarak, o ülkede uygulanacak kuralları koymak ve bu kuralları o ülke üzerinde uygulamak yetkisine sahiptir. Bu, devlet olmanın sonucudur. Öyleyse devletler, egemenliklerinin bir göstergesi olarak, maddi hukuka ilişkin kurallar gibi, mahkemelerde yapılacak olan yargılamanın kurallarını koymak yetkisini de haizdirler. Anayasa 36. maddesinde düzenlendiği üzere, bireyler için, mahkemelerde hak arama, temel insan haklarından bir tanesi kabul edilmektedir. Ancak, devletler her tür uyuşmazlık için olmasa da, bazı uyuşmazlıklar için, bir ihtiyacın sonucu olarak, kendi yargılama yetkesine, zaman zaman alternatifler tanımıştır. Bunun en yaygın örneği ise, tahkimdir.

Devamını oku...
 

Prof. Dr. Ergun Özsunay ile Uncitral Tahkim Kuralları Hakkında Sohbet

E-posta Yazdır PDF

Şamil Demir: Hocam öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Ergun Özsunay: Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ve Mukayeseli Hukuk hocasıydım. Emekli oldum ama halen Kültür Üniversiteside Avrupa Birliği Özel Hukuku dersi veriyorum. Bunun dışında da Milletlerarası Mukayeseli Hukuk Akademisi 'nde, Hukuk İlmi Milletlerarası Birliği 'nde aktif görevlerdeyim ve Uncitral çalışmalarında iki ve altı numaralı çalışma gruplarında Türk delegesiyim.

Devamını oku...
 

II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu "Tahkim"

E-posta Yazdır PDF

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Haydarpaşa Yerleşkesi

Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar Konferans Salonu  14 Şubat 2009 Cumartesi Saat: 08:00 - 17:30

Program:

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. M. Emin ARTURK (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Ahmet ERTÜRK (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı)
Prof. Dr. Necla PUR (Marmara Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Nazım EKREN (Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı)
Hasan GERÇEKER (Yargıtay 1. Başkanı)

Devamını oku...
 


Sayfa 8 - 9

Anketler

Tahkimin ülkemizde yeterince gelişememesinin sebebi size göre hangisidir?
 

Kimler Sitede

Şu anda 8 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam